Mazaricos 2.0

Web 2.0 e Redes Socias dende Mazaricos


Deixar un comentario

Qué é unha infografía?

O termo infografía deriva do acrónimo de “información+grafía” (como seguro fuchedes capaces de imaxinar), é un termo persiodístico que ten coma obxectivo informar dun xeito máis visual e dinámico (a través de debuxos, gráficos, esquemas, estadísticas ou representacións), según decía Nigel Colmes  (un dos infografistas máis prestixiosos do mundo) unha infografía é “facer comprensibles os números, os procesos e os feitos” e dicir,  o linguaxe técnico e as situación complexas resultan moito máis fáciles de dixerir.

Películas, animacións, sons e aplicacións interactivas forman parte dunha nova xeración de gráficos que os profesionais deste sector denominan como infografía online ou multimedia, e cos avances no mundo audiovisual as infografías van deixando atrás o seu anterior ser estático, e pasan a comezar un segundo “boom” que se pode percibir coma o futuro do periodismo. Pouco a pouco aproxímase máis a outro tipo de linguaxe, máis televisivo, e, gracias a Internet, estase a desenrolar de modo alucinante.

Aínda que agora mesmo nos resulte un termo tan moderno, actual e en crecemento, a infografía foi considerada por moitos coma raíz das artes, por exemplo, as coñecidas pinturas rupestres de Chauvet (Francia) son consideradas coma as primeiras representacións infográficas debido a que resultaban moi explicativas sobre o acontecido naquel tempo. Tamén podemos engadir que Leonardo Da Vinci anotaba as súas ideas sobre as investigacións realizadas en forma de debuxos explicativos. Nicolás Copérnico fixo uso da infografía en 1543 cando desenrolou un gráfico no que mostraba o cambio do concepto tradicional do universo, e a raíz desta infografía comezou a desenrolarse a astronomía moderna. Incluso se considera que os planos, esquemas e mapas dos primeiros arquitectos e constructores os converten a estos nos primeiros infógrafos.

Utilízanse moitos e variados deseños e gráficos nas infografías, débese buscar aquel que consideremos máis dinámico e agradable, tendo en conta sobre qué informamos. Hai gráficos separados, gráficos integrados, radiais, ou en serie, así como se poden usar mapas, ilustracións, fotografías, gráficos estadísticos (de barras, de fiebre ou circular).

Sen dúbida, un dos mellores xeitos de explicar, ensinar, comunicar e aprender.

Advertisements


Deixar un comentario

INFOGRAFIA

INFOGRAFIAS

Una infografia es la manera de representar visualmente informacion de manera gráfica.. que puede o no interactuar con texto.
La infografía puede dividirse en GRÁFICOS, MAPAS, TABLAS y DIAGRAMAS.
Tenes los gráficos de barras, son esas que suelen aparecer en los periódicos….tenes el gráfico de torta (tarta , queso o pastel (así se llaman) te indica la división de partes de un todo y sus proporciones en porcentajes, esta representado por un circulo…deberías deinvestigar detalladamente cada punto, para que te explique mejor…Esto que te doy es solo un pantallazo, después tenes el gráfico de fiebre o linea ,te muestra cambios expresados en números a través del tiempo no siempre funcionan…depende de que quieras comunicar o si te sirve hacerlo de esa forma…

EJEMPLOS DE INFOGRAFIAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un trabajo realizado por:

Sara Tuñas Pereiro


Deixar un comentario

La infografía y usos.

Infografía es un término periodístico que tiene como objetivo informar de diferente manera, por medio de dibujos, gráficos, esquemas, estadísticas y representaciones. La infografía es una representación más visual que los propios textos; en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos. Los mapas, gráficos, viñetas, etc. son infogramas.

Las infografías tienen diversos ámbitos de uso: educativo y pedagógico, periodismo y análisis, evolución social, etc. Normalmente sirve para explicar temas difíciles de modo que, el receptor pueda comprender la noticia. Por ejemplo, si quiero hacer una infografía de crónica roja sobre, de los hechos de un delito, debo preguntar hasta el mínimo detalle del suceso. También hablar, con la policía ayuda a descubrir cada mínimo detalle del hecho. Luego, hay que dirigirse al periódico o medio donde se trabaja y hacer un boceto de la imagen de la noticia. Después se lo pasa al ordenador, para así publicarlo al día siguiente. De esta manera, el lector podrá cubrir cualquier duda e inquietud acerca del tema y a su vez estará correctamente informada.

El lector presta más atención a lo visual, por eso muchas veces se utiliza la infografía para poder explicar temas,  en los que se utilizan lenguajes técnicos como en ciencias naturales, medicina, economía, etc. Se dice que para que las infografias lleguen a ser elementos bien estructurados, deben contar con un gráfico y, pequeños textos explicativos.

http://noticiascl.terra.cl/shared/economia/infografias/escarabajo/ Ejemplo de infografía publicitaria del Wolkswagen Escarabajo.